voldragen rechtsgrond

welkom in ons team

Als een werkgever bijvoorbeeld stelt dat een medewerker disfunctioneert en vervolgens aan de rechter een personeelsdossier laat zien dat alleen die bewering ondersteunt, komt die werkgever daarmee niet erg geloofwaardig over.

Er zal wellicht enig moment zijn geweest dat deze medewerker wél goed heeft gefunctioneerd: zelfs de enige juiste persoon op de juiste plek moet zijn geweest. Want anders zou die destijds immers nooit zijn aangenomen voor de job. Lees meer…