ontslag om bedrijfseconomische redenen door Corona

alsnog ontslag krijgen door Corona

Ontslag om bedrijfseconomische redenen door Corona. Je bent niet de enige en zult ook zeker niet de laatste zijn die hiermee alsnog te maken krijgt. (En velen zullen je misschien nog volgen.)

Veel bedrijven hebben na de uitbraak van het #Coronavirus de deur voor korte of langere tijd moeten sluiten. Om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. (Sommige werkgevers zagen zich zelfs genoodzaakt de deur voorgoed te sluiten.)

Ontslaghulp-Eindhoven is jouw gesprekspartner bij ontslag om bedrijfseconomische redenen door Corona.
Ontslaghulp-Eindhoven – hulp bij ontslag om bedrijfseconomische redenen door Corona

Voor veel maatschappelijke sectoren (denk daarbij aan de cultuursector, horeca, toerisme, luchtvaart, sportscholen en veel contactberoepen) waren er zware tijden aangebroken. Door een fikse omzetdaling kwam er bij veel bedrijven vaak vrijwel niks binnen. Maar de vaste lasten, loon- en andere betalingsverplichtingen bleven. Die moesten nog wel gewoon betaald worden. Een ontslag om bedrijfseconomische redenen hing dan al gauw in de lucht.

De omvangrijke steunpakketten van de overheid waren vaak niet voldoende om álle kosten te dekken. Die waren daar ook niet voor bedoéld. De kansen voor een klein bedrijf (zonder eigen reserves) om een crisis van deze omvang te overleven waren dus bijzonder klein.

ontslag op bedrijfseconomische gronden

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is het aantal ontslagprocedures bij het UWV sterk gedaald. (Er is hierbij alleen gekeken naar de ontslagen om bedrijfseconomische redenen.)

Hier zal de nasleep van de coronacrisis wellicht weldra alsnog verandering in brengen, ondanks de omvangrijke steunmaatregelen van het kabinet.

Die overheidssteun – m.n. de #NOW regeling – was vooral bedoeld om ontslagen te voorkómen. Ter overbrugging van de periode dat de coronacrisis voortduurt. Tot behoud van werkgelegenheid. Maar deze overheidssteun bood dekking voor slechts een gedeelte van de loonkosten. Dus niet voor álle kosten.

Indien een werkgever hard geraakt werd door de Coronacrisis, dan had hij veelal de mogelijkheid om NOW subsidie aan te vragen. Deze subsidie werd echter steeds bij wijze van voorschot uitbetaald.

dan kan het gebeuren dat de werkgever een groot gedeelte van, of misschien zelfs alle aan hem verstrekte voorschotten aan het UWV zal moeten terugbetalen.

De kans is groot dat het bedrijf van de werkgever het dan alsnog zwaar te verduren krijgt of zal omvallen (met ontslag van personeel als gevolg).

Wil je meer weten over het ontslag- en arbeidsrecht? Lees meer…

actualiteiten en media

De Rechtspraak signaleert een lichte stijging van het aantal faillissementen in de maand maart van 2022.
Rechtsbijstandsverleners houden al rekening met een verdere stijging door het wegvallen van Corona-steun.

Gaat jouw werkgever failliet? Weet dan dat het UWV eventueel gedurende enige tijd (op aanvraag) bepaalde betalingen aan werknemers op zich kan nemen.
Ben er wel op tijd bij. Vraag die faillissementsuitkering op tijd aan!

…………..

Goed nieuws voor jou! We kunnen je weer thuis opzoeken. Zoals jij dat (voordat het coronavirus de kop opstak) altijd al van ons gewend was. Uiteraard wél steeds met inachtneming van de basisregels.

…………..

Werkloosheid opnieuw gedaald, ook minder WW-aanvragen bij UWV” (bron: Eindhovens Dagblad 17 december 2020).

Dat beeld is eigenlijk niet eens zo verwonderlijk. Gezien het feit dat veel bedrijven momenteel met subsidies kunstmatig in de lucht zijn gehouden.
Het is echter voorzienbaar dat het er over een jaar wel anders uit zal zien. Dat veel bedrijven de subsidievoorschotten wellicht zullen moeten gaan terugbetalen. Omdat ze niet aan álle voorwaarden daarvan voldoen. Deze bedrijven zullen dan eventueel alsnog omvallen. Of het kabinet de desbetreffende bedrijven in de nabije toekomst steeds ruimhartig zal blijven tegemoetkomen? De tijd zal het leren.
Ontslaghulp-Eindhoven zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

ontslagen? bel (040) 201 09 96