actualiteit & media

#Transparante en #voorspelbare #arbeidsvoorwaarden door implementatie van EU-richtlijn in nationale wetgeving

Op 1 augustus 2022 is de wet in werking getreden waarmee de #EU-richtlijn “Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in de nationale wetgeving is opgenomen. Vanaf die datum moeten alle arbeidsovereenkomsten daarmee ook in overeenstemming zijn.
Er is daardoor nogal wat veranderd voor zowel werkgevers als werknemers. De nieuwe regels maken het voor werknemers mogelijk om een betere balans te vinden tussen werk en privé.
Ze kunnen zo de regie over hun eigen leven weer meer in eigen hand houden. Met als logisch gevolg dat de kans kleiner wordt dat werknemers vanwege een te hoge werkdruk en/of stress uitvallen.

werk-privé in balans
transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn de norm
  • Rechtsbijstandsverleners houden al rekening met een verdere stijging door het wegvallen van Corona-steun.
  • Gaat jouw werkgever failliet? Weet dan dat het UWV eventueel gedurende enige tijd (op aanvraag) bepaalde betalingen aan werknemers op zich kan nemen. Ben er wel op tijd bij. Vraag die faillissementsuitkering op tijd aan!
  • Goed nieuws voor jou! We kunnen je weer thuis opzoeken. Zoals jij dat (voordat het coronavirus de kop opstak) altijd al van ons gewend was. Uiteraard wél steeds met inachtneming van de basisregels.
  • Werkloosheid opnieuw gedaald, ook minder WW-aanvragen bij UWV” (bron: Eindhovens Dagblad 17 december 2020).

    Dat beeld is eigenlijk niet eens zo verwonderlijk. Gezien het feit dat veel bedrijven momenteel met subsidies kunstmatig in de lucht zijn gehouden.

    Het is echter voorzienbaar dat het er over een jaar wel anders uit zal zien. Dat veel bedrijven de subsidievoorschotten wellicht zullen moeten gaan terugbetalen. Omdat ze niet aan álle voorwaarden daarvan voldoen. Deze bedrijven zullen dan eventueel alsnog omvallen. Of het kabinet de desbetreffende bedrijven in de nabije toekomst steeds ruimhartig zal blijven tegemoetkomen? De tijd zal het leren.

    Ontslaghulp-Eindhoven zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.