ontslagen? zoek hulp

ontslagregels – WWZ

Het arbeidsrecht is enkele jaren geleden door de wetgever (met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid: WWZ) grondig op de schop genomen. Dat geldt vooral voor de regels rondom ontslag (het ontslagrecht) en de beëindiging van de arbeidsrelatie. Maar ook voor de WW.

ontslagrecht

Het ontslagrecht blijft een ingewikkelde materie. Het aantal mogelijke rechtsgangen is met de jaren zelfs uitgebreid. Het aantal mogelijkheden om te ontslaan is echter verkleind. Het is er in de praktijk dus niet echt gemakkelijker op geworden.

sociaal vangnet

Bovendien is het sociale vangnet versoberd voor mensen die hun baan verliezen. Werknemers krijgen minder geld mee om de nadelige financiële gevolgen van baanverlies enigszins op te kunnen vangen. Meestal is dat alleen een kleine tegemoetkoming (transitievergoeding) om de overstap van werk naar ander werk eventueel mogelijk te maken.
Maar ook doordat werknemers, na te zijn ontslagen, gedurende een kortere tijd recht op WW-uitkering hebben.

Als een werknemer een vaste baan heeft, zal hem er dus veel aan gelegen zijn om die te behouden. Hij moet daartoe wel in aktie komen. En snel ook!

individueel maatwerk

Hoe de ontslagregels in een individuele situatie moeten worden toegepast, is afhankelijk van alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval. Wij kunnen u daarbij adviseren en bijstaan.

— vraag naar de voorwaarden en tarieven —

Onze voorwaarden zijn, vooral in vergelijking met die van anderen, zeer aantrekkelijk te noemen en onze tarieven zijn zeer scherp.

Hiernaast staat voor u nog een link naar praktische aanwijzingen en tips in geval van dreigend ontslag. Deze kunt u zo nodig ter harte nemen en/of er naar handelen als u in die situatie verkeert. Als het u overkomt kunt u beter niet met lege handen staan.

rechthulp bij ontslag
juridisch advies bij ontslag

Werknemers doen er in geval van (dreigend) ontslag goed aan om direct in aktie te komen. De termijn waarbinnen werknemers er eventueel nog iets tegen kunnen doen is namelijk erg kort: slechts twee maanden. Er zal dus meteen moeten worden gehandeld.

Wacht bij ontslag niet af maar doe er iets tegen. Temeer daar de vooruitzichten na ontslag niet erg rooskleurig zijn. Roep direct deskundige hulp in. U heeft immers maar heel weinig tijd om er eventueel nog iets tegen te kunnen doen. En te laat is in dat geval ook écht te laat!

Ontslaghulp-eindhoven.nl staat klaar met juridisch advies, rechtshulp en rechtsbijstand voor met ontslag bedreigde werknemers.