ontslagen? zoek hulp

de regels voor ontslag zijn gewijzigd

Het arbeidsrecht is door de wetgever (met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid: WWZ) grondig op de schop genomen. Dat geldt voor de regels rondom ontslag (het ontslagrecht) en beëindiging van de arbeidsrelatie. Maar ook voor de WW.

ontslagrecht

Het ontslagrecht is nog steeds een ingewikkelde materie. Het aantal mogelijke rechtsgangen is zelfs uitgebreid. Het is er in de praktijk niet echt gemakkelijker op geworden. Deskundige hulp blijft derhalve geboden.

sociaal vangnet

Het sociale vangnet voor mensen die hun baan verliezen is versoberd. Werknemers krijgen minder geld mee om de nadelige financiële gevolgen van baanverlies enigszins op te kunnen vangen. Maar ook doordat zij, na te zijn ontslagen, gedurende een kortere tijd recht op WW-uitkering hebben.

Het aantal mogelijkheden om te ontslaan is echter verkleind. Als een werknemer een vaste baan heeft, zal hem er veel aan gelegen zijn om die te behouden. Hij moet daartoe wel zelf in aktie komen!

individueel maatwerk

Hoe de nieuwe ontslagregels in een individuele situatie moeten worden toegepast, is afhankelijk van alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval. Wij kunnen u daarbij adviseren en bijstaan.

Vraag naar onze bijzonder aantrekkelijke voorwaarden en scherpe tarieven.

……

Hiernaast staat voor u nog een link naar praktische aanwijzingen en tips in geval van dreigend ontslag. Deze kunt u zo nodig ter harte nemen en/of er naar handelen als u in die situatie verkeert. Als het u overkomt kunt u beter niet met lege handen staan.

rechthulp bij ontslag
juridisch advies bij ontslag

Werknemers doen er in geval van (dreigend) ontslag goed aan om direct in aktie te komen. De termijn waarbinnen werknemers er eventueel nog iets tegen kunnen doen is namelijk aanzienlijk korter geworden (slechts twee maanden). Er zal bij dreigend ontslag dus meteen moeten worden gehandeld.

Wacht bij ontslag niet af maar doe er iets tegen. Temeer daar de vooruitzichten na ontslag niet erg rooskleurig zijn. Roep direct deskundige hulp in. U heeft immers maar heel weinig tijd om er eventueel nog iets tegen te kunnen doen. En te laat is in dat geval ook écht te laat!

Ontslaghulp-eindhoven.nl staat klaar met juridisch advies, rechtshulp en rechtsbijstand voor met ontslag bedreigde werknemers.

Copyright © 2005-2017 Ontslaghulp-Eindhoven